Prenumerata:

Warunki prenumeraty magazynu Super Speedway

1. Prenumerata jest realizowana od następnego wydania po otrzymaniu przez Super Speedway zamówienia i wpłaty.


2. Sposób zamawiania prenumeraty:
* przelewem bankowym lub na poczcie na konto:
Agencja Jagart Jarosław Glapiak, Os. Wieniawa 8/6, 64-100 Leszno
nr konta: 81 1090 1245 0000 0001 0190 6321
z dopiskiem prenumerata "6 kolejnych numerów Super Speedway",
oraz podaniem dokładnych danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres
oraz NIP (w przypadku firm)
* telefonicznie pod numerem: 65 526-14-81


3. Cena prenumeraty:
* Prenumerata - 6 kolejnych numerów 90 zł
* Gwarantujemy niezmienność cen przez cały czas trwania prenumeraty.


4. Dostawa czasopism realizowana jest za pośrednictwem poczty. Redakcja nie odpowiada za opóźnienia i braki w dostawach, które wynikają z winy poczty. Koszty przesyłki pocztowej pokrywa Super Speedway.

W sprawach prenumeraty mogą się Państwo kontaktować z nami, dzwoniąc pod numer 65 526-14-81 lub pisząc na adres: prenumerata@superspeedway.pl